Naprogramuji.cz

Manažer projektů

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich